กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 0930 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับภริยา ผบช.ของ ร.1 รอ.และ นขต.ร.1 รอ.ร่วมพบปะเยี่ยมเยี่ยน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในส่วนของกำลังพล ร.1 รอ.และ ร.1 พัน.1 รอ.จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย