กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 1530 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. รับการรายตัว และให้โอวาท แก่นายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 16 นาย