กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล เดินทางไกล ประจำเดือน เม.ย.61 เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นเคย ในเรื่องการเคลือนย้ายโดยการเดินทางด้วยเท้า รวมถึงการปฏิบัติทั้นเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเดินทางด้วยเท้าของกำลังพล และสามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่รอบหน่วย ร.1 พัน.2 รอ.