กิจกรรมหน่วย


วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1130 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ณ พื้นที่จัดโครงการฯ โดยมี คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. คณะทำงาน และผู้ปกครองของบุตรหลานกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย