กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 0900 - 1500 ร.1 พัน.2 รอ.โดย ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพล ครอบครัว และคณะอาจารย์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา(มวลชนรอบค่าย) ทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ -การปฏิบัติ ทำความสะอาดบริเวณ อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วม ตลอดจนระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - ผลการปฏิบัติ ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ ดูสะอาดตา มีการระบายน้ำ และมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น