กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 หน่วยฝึกทหารใหม่ได้กระทำพิธี ต้อนรับทหารใหม่และประดับเครื่องหมายครู โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนกประสงค์ ร.1พัน.2รอ.