กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน