กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 1400 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.และครอบครัว ได้นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561. ณ พระอุโบสถ วัดผาสุกมณีจักร จว.นนทบุรี เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนผู้พักอาศัยภายในหน่วย ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบูชาพระรัตนตรัยร่วมกัน ในวันวิสาขบูชา มีกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมพิธีฯ จำนวน 100 คน