กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 1430 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ค.61 จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคม ร.1 พัน.2 รอ.