กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0830 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. และภรรยา เดินทางมาเป็นประธาน ในการมอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ และของเล่นต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ผู้พักอาศัยภายในหน่วย และโดยรอบหน่วย ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผู้อำนวนการโรงเรียน ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา คณะครูประจำศูนย์ฯ และเด็กๆ เป็นผู้แทนในการรับมอบ