กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพล นายทหาร,นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำวน 12 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.