กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 0700 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล และผู้พักอาศัยในหน่วยประจำปี โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตขาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย