กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ