กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตสัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดปากคลองพระอุ้ม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี