กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารและกำลังพล ฝึกซักซ้อมสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.