กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำสิ่งของบริจาคของช่วยผู้ยากไร้ มอบแก่ผู้ยากไร้ ณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ