กิจกรรมหน่วย


รอง ผบ. พล.๑ รอ. และ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำวันอาทิตย์