กิจกรรมหน่วย


กิจกรรม " ราชวิถีน้อมใจเทิดไท้จักรีวงศ์ ธันวาคม ๒๕๕๕ " เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕