กิจกรรมหน่วย


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์