กิจกรรมหน่วย


การตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕