กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้ารับเสร็จฯ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ