กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสวัสดิการค่าคลอดบุตร ให้แก่กำลังพล ฯ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.