กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี