กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ และรถเข็นผู้ป่วย ให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ ณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ