กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายวัตถุโบราณ/งานในหน้าที่ทหารมหาดเล็กฯ เพื่อต้อนรับ คณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไน และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยเยี่ยมชมกิจการของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์