กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕