กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด