กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยมวลชนชมรมพิทักษ์สถาบันฯ เขตบางพลัด ร่วมวางพานพุ่มถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช