กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ให้แก่กำลังพล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้