กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖