กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน จากเหตุน้ำท่วมขัง บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้า ร.๑ พัน.๒ รอ. เนื่องจากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน และมีระดับน้ำสูงประมาณ ๖๐ ซ.ม.