กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ รองผบ. ร.๑ (๒) ในการเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองกองร้อยภายในที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖