กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ