กิจกรรมหน่วย


การตรวจความพร้อมรบ ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖