กิจกรรมหน่วย


การตรวจความพร้อมรบหน่วยทหารขนาดเล็ก ก่อนออกทำการฝึกนอกที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖