กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ รอ. พบปะและให้โอวาทกับกำลังพลชุด ชป.นทล.