กิจกรรมหน่วย


ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๑ ตรวจเยี่ยมโครงการหน่วย