กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้