กิจกรรมหน่วย


การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสนามฝึกต่อต้านการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง