กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภิริยา จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖