กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖