กิจกรรมหน่วย


ด้วยรักและผูกพัน ทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.