ท่องเที่ยวในหน่วยทหารสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

การให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00น. - 20.00น.
คิดค่าบริการชั่วโมงล่ะ ....... บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

ส.อ.ธีรฉัตร ดอนเขียวไพร โทร.083-788-9650