ท่องเที่ยวในหน่วยทหารโครงการแปรรูปขยะเปียก


        หน่วยดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อดำเนินการจัดการขยะเปียกภายในส่วนราชการ และบ้านพัก ในการแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามแนวทาง โครงการบริหารจัดการขยะ ในการต่อยอดโครงการ ฯ