ท่องเที่ยวในหน่วยทหารสนามฟุตบอลกองพัน


สำหรับผู้ที่รักกีฬาฟุตบอล ร.๑ พัน.๒ รอ. มีให้บริการสนามฟุตบอล

ค่าบริการในการใช้สนามฟุตบอล ร.๑ พัน.๒ รอ.
1 รายชั่วโมง ชั่วโมงละ 500 บาท
2 เตะเป็นคู่ คู่ล่ะ 1,000 บาท
3 ค่ากรรมการ 800 บาท (ถ้ามี)

หมายเหตุ

หากท่านสนใจ กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน แจ้งรายละเอียดพร้อมวันที่จะทำการเช่า
เงินมัดจำ 300 บาท หากต้องการเลื่อนการใช้สนามต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน

เจ้าหน้าที่สนามฟุตบอล

จ.ส.อ. สมพงษ์ อ่ำทอง
มือถือ 085-560-2176