เกียรติประวัติการรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) ได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อปี พ.ศ. 2451 ซึ่งผืนธงมีรูปลักษณะเป็นสีแดง ตรงกลางปักเป็นรูปช้าง และในปัจจุบันนี้ ธงชัยเฉลิมพลผืนนี้ ไม่สามารถหาหลักฐานพบว่าเก็บไว้ ณ สถานที่ราชการใด โดยหลักฐานการได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลได้แก่ คำสั่ง ศาลายุทธนาธิการ ที่ 181/13217 ลง 2 พ.ย. ร.ศ.127 และคำสั่ง ศาลายุทธนาธิการที่ 186/13392 ลง 4 พ.ย. ร.ศ.127

       รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้ใหม่ (ธงตราอุณาโลมแบบเก่า)เมื่อปี พ.ศ. 2479 ซึ่งธงชัยเฉลิมพลนี้ใช้สำหรับพิธี ต่างๆ ได้แก่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีปลดทหารกองประจำการ ซึ่งรับราชการครบกำหนดตาม พ.ร.บ.

        รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) พระราชทานธงชัยเฉลิมพล และเหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้น 1 (ฝังเพชร) ประดับธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2496 ซึ่งธงชัยเฉลิมพลนี้ (ผืนธงเป็นรูปช้าง) ใช้สำหรับพระราชพิธีต่างๆ ได้แก่ พระราชพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ และพระราชทานพิธีการจัดกองทหารเกียรติยศ นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ ยังได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลในพระราชพิธีตรึงหมุด และพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่หน่วยทหารสามเหล่าทัพ ในบรมมหาราชวัง ซึ่งธงชัยเฉลิมพลนี้ (ธงรูปช้าง) ใช้สำหรับพระราชพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ และพระราชพิธีการจัดกองทหารเกียรติยศ เช่นกัน