เหรียญตราที่ได้รับพระราชทาน

เหรียญตราที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ได้รับ
พระราชทานมีรายละเอียดดังนี้

  1. เหรียญรัตนาภรณ์ “ว.ป.ร.” ชั้นที่ 1 (ฝังเพชร) ประดับธงชัยเฉลิมพล (ธงตราอุณาโลม) ได้รับพระราชทานเมื่อปี พ.ศ.2467
  2. เหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล (ธงตราอุณาโลม) ได้รับพระราชทานเมื่อ ปี พ.ศ.2484 และยังได้รับสมญานามจากกองทัพบกว่า “กองพันทหารเสือ”
  3. เหรียญรัตนาภรณ์ “ ภ.ป.ร. ” ชั้นที่ 1 (ฝังเพชร) ประดับธงชัยเฉลิมพล (ธงรูปช้าง) เมื่อปี 2496