พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์

ผู้บังคับกองพัน

เกี่ยวกับหน่วย

ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร

ยินดีต้อนรับ

วีดีทัศน์พระราชธทาน

ราชสวัสดิ์ 10 ประการ

วีดีทัศน์แนะนำหน่วย

กิจกรรมหน่วย

 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมี พ.อ.พงศกร อาจสัญจร ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้า บก.ร.1 รอ.

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมี พ.อ.พงศกร อาจสัญจร ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้า บก.ร.1 รอ.
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 0700 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล และผู้พักอาศัยในหน่วยประจำปี โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตขาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 0700 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพล และผู้พักอาศัยในหน่วยประจำปี โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตขาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 12 ส.ค. 61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ. ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561 ณ หน้าอาคาร บก. ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 12 ส.ค. 61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ. ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561 ณ หน้าอาคาร บก. ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ แหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพล นายทหาร,นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำวน 12 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพล นายทหาร,นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำวน 12 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0830 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. และภรรยา เดินทางมาเป็นประธาน ในการมอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ และของเล่นต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ผู้พักอาศัยภายในหน่วย และโดยรอบหน่วย ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผู้อำนวนการโรงเรียน ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา คณะครูประจำศูนย์ฯ และเด็กๆ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.61 เวลา 0830 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. และภรรยา เดินทางมาเป็นประธาน ในการมอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ และของเล่นต่างๆ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ผู้พักอาศัยภายในหน่วย และโดยรอบหน่วย ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยมีผู้อำนวนการโรงเรียน ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา คณะครูประจำศูนย์ฯ และเด็กๆ เป็นผู้แทนในการรับมอบ
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 1430 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ค.61 จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคม ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 เวลา 1430 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล ซึ่งมีวันคล้ายวันเกิด ในเดือน พ.ค.61 จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคม ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 0700 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพล นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำวน 9 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 0700 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพล นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำวน 9 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 1400 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.และครอบครัว ได้นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561. ณ พระอุโบสถ วัดผาสุกมณีจักร จว.นนทบุรี เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนผู้พักอาศัยภายในหน่วย ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบูชาพระรัตนตรัยร่วมกัน ในวันวิสาขบูชา มีกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมพิธีฯ จำนวน 100 คน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 เวลา 1400 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.และครอบครัว ได้นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561. ณ พระอุโบสถ วัดผาสุกมณีจักร จว.นนทบุรี เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนผู้พักอาศัยภายในหน่วย ได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบูชาพระรัตนตรัยร่วมกัน ในวันวิสาขบูชา มีกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมพิธีฯ จำนวน 100 คน
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 หน่วยฝึกทหารใหม่ได้กระทำพิธี ต้อนรับทหารใหม่และประดับเครื่องหมายครู โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนกประสงค์ ร.1พัน.2รอ.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 1300 หน่วยฝึกทหารใหม่ได้กระทำพิธี ต้อนรับทหารใหม่และประดับเครื่องหมายครู โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนกประสงค์ ร.1พัน.2รอ.
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 0900 - 1500 ร.1 พัน.2 รอ.โดย ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพล ครอบครัว และคณะอาจารย์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา(มวลชนรอบค่าย) ทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ -การปฏิบัติ ทำความสะอาดบริเวณ อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วม ตลอดจนระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - ผลการปฏิบัติ ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ ดูสะอาดตา มีการระบายน้ำ และมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 เวลา 0900 - 1500 ร.1 พัน.2 รอ.โดย ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพล ครอบครัว และคณะอาจารย์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา(มวลชนรอบค่าย) ทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ -การปฏิบัติ ทำความสะอาดบริเวณ อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ทำความสะอาดห้องน้ำ/ส้วม ตลอดจนระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - ผลการปฏิบัติ ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ ดูสะอาดตา มีการระบายน้ำ และมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร-ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบและครู รร.ทบอ.กอ. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 0800 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร-ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบและครู รร.ทบอ.กอ. ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. จัดการอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสาให้กับสมาชิกชมรมฯ และตัวแทนแม่บ้านของหน่วย ณ ห้องประชุม แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ของหน่วย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยทำให้เกิดโครงการจิตอาสา โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นวิทยากรอบรม ยอดผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 28 คน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. จัดการอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสาให้กับสมาชิกชมรมฯ และตัวแทนแม่บ้านของหน่วย ณ ห้องประชุม แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ของหน่วย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยทำให้เกิดโครงการจิตอาสา โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นวิทยากรอบรม ยอดผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 28 คน
เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 1530 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. รับการรายตัว และให้โอวาท แก่นายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 16 นาย

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 1530 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. รับการรายตัว และให้โอวาท แก่นายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 16 นาย
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 0930 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับภริยา ผบช.ของ ร.1 รอ.และ นขต.ร.1 รอ.ร่วมพบปะเยี่ยมเยี่ยน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในส่วนของกำลังพล ร.1 รอ.และ ร.1 พัน.1 รอ.จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 0930 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับภริยา ผบช.ของ ร.1 รอ.และ นขต.ร.1 รอ.ร่วมพบปะเยี่ยมเยี่ยน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ในส่วนของกำลังพล ร.1 รอ.และ ร.1 พัน.1 รอ.จำนวน 5 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ พลทหารที่ผ่านการอบรมแกนนำภาคประชาชน ในขั้นที่1 และ ขั้นที่2 รุ่นที่21 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 30 เม.ย.61 และมอบประกาศนียบัตรให้กับพลทหารดีเด่น และพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน ในพระองค์ กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก 904 กองพลที่๑ รักษาพระองค์ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ พลทหารที่ผ่านการอบรมแกนนำภาคประชาชน ในขั้นที่1 และ ขั้นที่2 รุ่นที่21 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 30 เม.ย.61 และมอบประกาศนียบัตรให้กับพลทหารดีเด่น และพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน ในพระองค์ กองร้อยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก 904 กองพลที่๑ รักษาพระองค์ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่1 ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมี ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสร ร.1 รอ.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่1 ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยมี ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธานในพิธี ณ สโมสร ร.1 รอ.
เมื่อ 29 เม.ย.61 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร 1. พัน.2 รอ.นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน และมวลชนของหน่วย จำนวน 27 คน ร่วมรับฟังการอบรมโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ สโมสร ร.1 พัน.1รอ. โดยมี เสธ.พล.1รอ. เป็นประธาน ฯ

เมื่อ 29 เม.ย.61 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร 1. พัน.2 รอ.นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน และมวลชนของหน่วย จำนวน 27 คน ร่วมรับฟังการอบรมโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ สโมสร ร.1 พัน.1รอ. โดยมี เสธ.พล.1รอ. เป็นประธาน ฯ
วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1130 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ณ พื้นที่จัดโครงการฯ โดยมี คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. คณะทำงาน และผู้ปกครองของบุตรหลานกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 1130 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ณ พื้นที่จัดโครงการฯ โดยมี คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. คณะทำงาน และผู้ปกครองของบุตรหลานกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล เดินทางไกล ประจำเดือน เม.ย.61 เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นเคย ในเรื่องการเคลือนย้ายโดยการเดินทางด้วยเท้า รวมถึงการปฏิบัติทั้นเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเดินทางด้วยเท้าของกำลังพล และสามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่รอบหน่วย ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล เดินทางไกล ประจำเดือน เม.ย.61 เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นเคย ในเรื่องการเคลือนย้ายโดยการเดินทางด้วยเท้า รวมถึงการปฏิบัติทั้นเป็นบุคคลและเป็นหน่วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเดินทางด้วยเท้าของกำลังพล และสามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ ณ พื้นที่รอบหน่วย ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 11 เม.ย. 61 เวลา 1700 ร.1 พัน.2 รอ.ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารราชวัลลภคลับ มีกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อ 11 เม.ย. 61 เวลา 1700 ร.1 พัน.2 รอ.ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธานฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารราชวัลลภคลับ มีกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ ชุมชนทหารเสือ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะทำงานชมรมแม่บ้าน ฯ และทีมวิทยากร คอยดูแล และให้คำแนะนำ ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย เยาวชนได้รับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ ชุมชนทหารเสือ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะทำงานชมรมแม่บ้าน ฯ และทีมวิทยากร คอยดูแล และให้คำแนะนำ ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย เยาวชนได้รับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผู้บังคับกองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยชมรมแม่บ้าน ฯ ในห้วงตั้งแต่วันที่ 2-27 เม.ย.61 ณ ภายในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ในห้วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีบุตรหลานของกำลังพล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผู้บังคับกองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยชมรมแม่บ้าน ฯ ในห้วงตั้งแต่วันที่ 2-27 เม.ย.61 ณ ภายในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ในห้วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีบุตรหลานของกำลังพล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. โดยประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมนำครอบครัวกำลังพล เข้าชมนิทรรศการการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า โดยมีครอบครัวและบุตรหลานของกำลังพล ร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. โดยประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมนำครอบครัวกำลังพล เข้าชมนิทรรศการการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า โดยมีครอบครัวและบุตรหลานของกำลังพล ร่วมกิจกรรม
เมื่อ 1 มี.ค.61 เวลา 14.00น. ร.1 พัน.2 รอ.ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว เข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 1 มี.ค.61 เวลา 14.00น. ร.1 พัน.2 รอ.ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว เข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 1400 ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.สสก.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธาน ในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ.61 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 1400 ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.สสก.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธาน ในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ.61 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 6 ก.พ.61 เวลา 0900 ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลรับตรวจสอบการฝึกและออกฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 โดยมี รอง(1)ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธาน ณ ลานหน้า บก.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 6 ก.พ.61 เวลา 0900 ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลรับตรวจสอบการฝึกและออกฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 โดยมี รอง(1)ผบ.ร.1 รอ. เป็นประธาน ณ ลานหน้า บก.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 18 ม.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกองพันสวนสนามที่ 2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)

เมื่อ 18 ม.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกองพันสวนสนามที่ 2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)
เมื่อ 13 ม.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.และ คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ภริยา พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญและมอบรางวัลการตอบปัญหา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในหน่วย ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก

เมื่อ 13 ม.ค.61 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.และ คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ภริยา พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญและมอบรางวัลการตอบปัญหา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในหน่วย ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก
เมื่อ 7 ม.ค.61 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้แทน แม่บ้าน ร.1 รอ. ร่วมคณะ ภริยา รองแม่ทัพน้อยที่ 1 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงละครแห่งชาติ

เมื่อ 7 ม.ค.61 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้แทน แม่บ้าน ร.1 รอ. ร่วมคณะ ภริยา รองแม่ทัพน้อยที่ 1 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงละครแห่งชาติ
เมื่อ 29 ธค 60 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบาตร แสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 29 ธค 60 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบาตร แสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 27 ธ.ค.60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิดและการเดินสวนสนาม ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 27 ธ.ค.60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิดและการเดินสวนสนาม ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 22 ธ.ค.60 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ภายในหน่วย โดยมี ร.อ.เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์ เป็นประธานฯ

เมื่อ 22 ธ.ค.60 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ภายในหน่วย โดยมี ร.อ.เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์ เป็นประธานฯ
เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 1300 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้พบปะกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ประจำเดือน พ.ย.60 ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต และให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกยกระดับ ในผลัดที่ 3 ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 1300 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้พบปะกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ประจำเดือน พ.ย.60 ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต และให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกยกระดับ ในผลัดที่ 3 ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 19 พ.ย.60 เวลา 0830-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อ 19 พ.ย.60 เวลา 0830-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อ 23 ต.ค.60 เวลา 0930 ผบ. ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ทำพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ 5 ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 23 ต.ค.60 เวลา 0930 ผบ. ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ทำพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ 5 ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดย คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรม ฯ นำสมาชิกแม่บ้าน ฯ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณด้านหน้าหน่วยบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ภายในหน่วย เพื่อถวายเป็นราชสัการะ แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดย คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรม ฯ นำสมาชิกแม่บ้าน ฯ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณด้านหน้าหน่วยบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ภายในหน่วย เพื่อถวายเป็นราชสัการะ แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
เมื่อ 23 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อ 23 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ 20 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

เมื่อ 20 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เมื่อ 28 ก.ย.60 เวลา 0800 ร.1 พัน.2 รอ.จัดกิจกรรเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ลานเอนกประสงค์ร.1 พัน.2 รอ.โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธาน

เมื่อ 28 ก.ย.60 เวลา 0800 ร.1 พัน.2 รอ.จัดกิจกรรเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ลานเอนกประสงค์ร.1 พัน.2 รอ.โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 0939 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 8 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 0939 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธานฯ ในการประดับยศ และให้แนวทางในการรับราชการ ให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 8 นาย ณ บก.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 06.00 น. พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหาร นายสิบ ชมรมแม่บ้าน และ รร.ทบอ. ไกรอำนวยวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้า บก.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 06.00 น. พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหาร นายสิบ ชมรมแม่บ้าน และ รร.ทบอ. ไกรอำนวยวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้า บก.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จว.นนทบุรี ผู้ร่วมบริจาค : กำลังพลจำนวน 20 นาย จำนวนโลหิตที่ได้ : 9,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จว.นนทบุรี ผู้ร่วมบริจาค : กำลังพลจำนวน 20 นาย จำนวนโลหิตที่ได้ : 9,000 ซีซี
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 1430 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ครอบครัว คณะครู และนักเรียน รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ไกรอำนวยวิทยา ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 1430 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ครอบครัว คณะครู และนักเรียน รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ไกรอำนวยวิทยา ประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0930 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรม ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน เข้าดูแลเสริมทักษะพัฒนาการ ,เลี้ยงดู และมอบของเล่นให้กับบุตรหลานของกำลังพล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.2 รอ

เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0930 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรม ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน เข้าดูแลเสริมทักษะพัฒนาการ ,เลี้ยงดู และมอบของเล่นให้กับบุตรหลานของกำลังพล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.2 รอ
เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0900 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. จัดกิจกรรม "ปลูกต้นดาวเรือง ถวายพ่อหลวง" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภายใน ร.1 พัน.2 รอ. โดยมี สมาชิกชมรม, คณะครูและนักเรียน รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ไกรอำนวยวิทยา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก

เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0900 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. จัดกิจกรรม "ปลูกต้นดาวเรือง ถวายพ่อหลวง" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภายใน ร.1 พัน.2 รอ. โดยมี สมาชิกชมรม, คณะครูและนักเรียน รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ไกรอำนวยวิทยา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก
เมื่อ 29 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1200 ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรมแม่บ้าน ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านจำนวน 15 คน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ อาคาร 601 ภายในสำนักพระราชวัง

เมื่อ 29 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1200 ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรมแม่บ้าน ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านจำนวน 15 คน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันน์ ตามโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ อาคาร 606 ภายในสำนักพระราชวัง
เมื่อ 4 มิ.ย.60 เวลา 0830-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เมื่อ 4 มิ.ย.60 เวลา 0830-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อ 30 พ.ค.60 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ภายในหน่วย โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธานฯ

เมื่อ 30 พ.ค.60 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ภายในหน่วย โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธานฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 0900 ร.1 พัน.2 รอ.ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพลภายในหน่วย/บุตรของกำลังพลที่บิดาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 0900 ร.1 พัน.2 รอ.ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพลภายในหน่วย/บุตรของกำลังพลที่บิดาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ
เมื่อ 6 เม.ย.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ และกองทหารเกียรติยศ ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อ 6 เม.ย.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ และกองทหารเกียรติยศ ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เมื่อ 14 - 18 มี.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลรับตรวจสอบการฝึกและออกฝึกเป็นหน่วยกองพัน เหล่า ร.,ม.,ป. และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ประจำปี 2560 ณ อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี

เมื่อ 14 - 18 มี.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลรับตรวจสอบการฝึกและออกฝึกเป็นหน่วยกองพัน เหล่า ร.,ม.,ป. และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ประจำปี 2560 ณ อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี
เมื่อ 18 มี.ค.60 ร.1 พัน.2 รอ.จัดกิจกรรมหลังจบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม ร.,ม.,ป.และการช่วยรบ ประจำปี 60 ในพื้นที่ฝึก ณ พื้นที่เข้ารับการฝึก ต.หนองโรง อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี ดังนี้ 1. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย แด่พระสงฆ์ วัดวังรัก และวัดรางยอม 2.พัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณวัด 3. แจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค ให้กับปชช.ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายในหมู่บ้านวังรัก ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการตอบรับจาก ปชช.ในพื้นที่เป็นอย่างดี

เมื่อ 18 มี.ค.60 ร.1 พัน.2 รอ.จัดกิจกรรมหลังจบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม ร.,ม.,ป.และการช่วยรบ ประจำปี 60 ในพื้นที่ฝึก ณ พื้นที่เข้ารับการฝึก ต.หนองโรง อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี ดังนี้ 1. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย แด่พระสงฆ์ วัดวังรัก และวัดรางยอม 2.พัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณวัด 3. แจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค ให้กับปชช.ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภายในหมู่บ้านวังรัก ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการตอบรับจาก ปชช.ในพื้นที่เป็นอย่างดี
เมื่อ 21 ก.พ. 60 ร.1พัน.2รอ.โดย ฝกร.และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และกลุ่มปักเครื่องหมาย สมทบกลุ่มแม่บ้าน ร.1รอ. ร่วมแสดงในงานติดตามผลการดำเนินงาน 6 โครงการหลักของ สม.ทบ. โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ทภ.1 (ภริยาแม่ทัพภาคที่1)เดินทางมาเป็นประธาน ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร และกองบังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์

เมื่อ 21 ก.พ. 60 ร.1พัน.2รอ.โดย ฝกร.และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และกลุ่มปักเครื่องหมาย สมทบกลุ่มแม่บ้าน ร.1รอ. ร่วมแสดงในงานติดตามผลการดำเนินงาน 6 โครงการหลักของ สม.ทบ. โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ทภ.1 (ภริยาแม่ทัพภาคที่1)เดินทางมาเป็นประธาน ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร และกองบังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์
เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลสวนสนาม (กองพันสวนสนามที่ 2) ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)

เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลสวนสนาม (กองพันสวนสนามที่ 2) ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)
เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 0730น พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญและมอบรางวัลการตอบปัญหา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในหน่วย ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนทหารเสือ

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 0730น พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญและมอบรางวัลการตอบปัญหา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในหน่วย ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนทหารเสือ
เมื่อ 13 ม.ค.60 เวลา 1330น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดแถวทหารต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 107 ปี ณ ลานหน้าอาคาร บก.ทภ.1

เมื่อ 13 ม.ค.60 เวลา 1330น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดแถวทหารต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบ 107 ปี ณ ลานหน้าอาคาร บก.ทภ.1
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือปรตั้งจุดบริการประชาชนะชาชนในการให้คำแนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่างซ่อมยานยนต์ ใว้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ถึง วันที่ ๔ ม.ค.๖๐ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หน้าที่ตั้งหน่วย ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือปรตั้งจุดบริการประชาชนะชาชนในการให้คำแนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่างซ่อมยานยนต์ ใว้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ถึง วันที่ ๔ ม.ค.๖๐ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หน้าที่ตั้งหน่วย ร.๑ พัน.๒ รอ.
เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหาร และชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีทำบุญและอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้า บก.ร.๑ รอ.

เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหาร และชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีทำบุญและอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้า บก.ร.๑ รอ.
เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. รับการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล พล.๑ รอ.

เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. รับการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล พล.๑ รอ.
เมื่อ 27 ธ.ค.59 เวลา 0700น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560

เมื่อ 27 ธ.ค.59 เวลา 0700น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ มารับบาตร และแสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญได้รับฟัง เพื่อใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิต ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 59 เวลา 0800น. ฝกร.ร.1 พัน.2 รอ. นำชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีชมรมแม่บ้านเข้าร่วม 60 คน

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 59 เวลา 0800น. ฝกร.ร.1 พัน.2 รอ. นำชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีชมรมแม่บ้านเข้าร่วม 60 คน
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 1600น. ร.1 พัน.2 รอ. ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย สนง.เขตหลักสี่ สนง.เขตสายไหม สนง.เขตดอนเมือง และ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 1600น. ร.1 พัน.2 รอ. ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย สนง.เขตหลักสี่ สนง.เขตสายไหม สนง.เขตดอนเมือง และ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เมื่อ 27 พ.ย.59 เวลา 0900-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมพิธี จำนวน 250 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมน้ำตาแห่งความคิดถึง

เมื่อ 27 พ.ย.59 เวลา 0900-1000 ร.1 พัน.2 รอ. กระทำพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานต้อนรับ และมีผู้ปกครองพร้อมญาติทหารใหม่ ร่วมพิธี จำนวน 250 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมน้ำตาแห่งความคิดถึง
เมื่อ 23 พ.ย.59 เวลา 1100 -1200 รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ของ ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อตรวจการฝึก มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติโดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ

เมื่อ 23 พ.ย.59 เวลา 1100 -1200 รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ของ ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อตรวจการฝึก มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติโดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๙๘โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ประธานในพิธี ฯ นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๙๘โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ประธานในพิธี ฯ นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ร.๑ รอ.

เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.นำกำลังพลกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ซึ่งจะครบกำหนดปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ร.๑ รอ.
เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานวันราชวัลลภแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ ที่กำลังจะถึง กำลังพลร่วมบริจาคจำนวน ๓๕ นาย

เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานวันราชวัลลภแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ ที่กำลังจะถึง กำลังพลร่วมบริจาคจำนวน ๓๕ นาย
เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพ
เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศฯ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายกฐินหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ ๓๐๑๐๔๕ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมกระทำพิธีและสวนสนาม รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ทบ. ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ กองทัพบก

เมื่อ ๓๐๑๐๔๕ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมกระทำพิธีและสวนสนาม รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ทบ. ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ กองทัพบก
เมื่อ ๒๙๑๐๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ร.๑ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อ ๒๙๑๐๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ร.๑ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันเอก จักรพล แสนสืบ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันเอก จักรพล แสนสืบ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ
เเมื่อวันที่ ๒๖ สค ๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๒๖ สค ๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.59 เวลา 1700น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2559

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.59 เวลา 1700น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0900น. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.พล.1 รอ.พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาและชุมชนบึงพระรามเก้า แขวงบางกะปิเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนและรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0900น. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.พล.1 รอ.พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาและชุมชนบึงพระรามเก้า แขวงบางกะปิเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนและรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. จำนวน11หลังซึ่งปลูกรุกล้ำและคาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ของกรมธนารักษ์และพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายกมล ภูริภูษิต ผช.ผอ.เขตห้วยขวาง,นางวาสนา ศิลป์เบญจรงค์ ผอ.กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร,พอช.,ตัวแทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,กรมธนารักษ์,จนท.ตร.สน.วังทองหลาง,ประธานชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนา,ประธานชุมชนบึงพระรามเก้าและผู้อาศัยที่ได้รับผลกระทบภายในชุมชนให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0910น.บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)เข้าดำเนินการโครงการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ จนท.สัสดีเขตฯและรด.จิตอาสา ร.ร.ลาดปลาเค้าวิทยาคม/แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์9 ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0910น.บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)เข้าดำเนินการโครงการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ จนท.สัสดีเขตฯและรด.จิตอาสา ร.ร.ลาดปลาเค้าวิทยาคม/แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์9 ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 เวลา 0900น. ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จว.นนทบุรี ผู้ร่วมบริจาค : กำลังพลจำนวน 20 นาย จำนวนโลหิตที่ได้ : 9,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 เวลา 0900น. ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จว.นนทบุรี ผู้ร่วมบริจาค : กำลังพลจำนวน 20 นาย จำนวนโลหิตที่ได้ : 9,000 ซีซี
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.59 เวลา 08.40น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2 รอ. (เขตลาดพร้าว) ร่วมกับจนท.ฝ่ายรักษาฯเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ แขวงจรเข้บัว

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.59 เวลา 08.40น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2 รอ. (เขตลาดพร้าว) ร่วมกับจนท.ฝ่ายรักษาฯเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ แขวงจรเข้บัว
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59 เวลา 09.15 น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด เขตลาดพร้าว,รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 1 พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาด ขยะถนนรอบหมู่บ้านทองสถิต/แขวงจรเข้บัว หลังน้ำลดลง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59 เวลา 09.15 น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด เขตลาดพร้าว,รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 1 พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาด ขยะถนนรอบหมู่บ้านทองสถิต/แขวงจรเข้บัว หลังน้ำลดลง
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา 10.15 น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดย สนง.เขตลาดพร้าว,สน.โชคชัย,กศน.เขตลาดพร้าว นศท.จิตรอาสา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับปชช. บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวสน์โครงการ1 ถ.เสนานิคม1 เขตลาดพร้าว ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา 10.15 น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดย สนง.เขตลาดพร้าว,สน.โชคชัย,กศน.เขตลาดพร้าว นศท.จิตรอาสา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับปชช. บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวสน์โครงการ1 ถ.เสนานิคม1 เขตลาดพร้าว ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และ การเดินทางให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝกตกหนักน้ำท่วมขัง บริเวณ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๑ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และ การเดินทางให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝกตกหนักน้ำท่วมขัง บริเวณ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๑ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธี บวงสรวงศาลตาลเดี่ยว (ภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยมี พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธี บวงสรวงศาลตาลเดี่ยว (ภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยมี พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๒๐ คน

เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๒๐ คน
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0930 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ 59 ผลัดที่ 1 พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ณ แหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0930 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ 59 ผลัดที่ 1 พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ณ แหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0830 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 59 ผลัดที่ 1 , และประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และมอบโอวาทให้แก่ทหารใหม่เพื่อเป็น แนวทางในการรับราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0830 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 59 ผลัดที่ 1 , และประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และมอบโอวาทให้แก่ทหารใหม่เพื่อเป็น แนวทางในการรับราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 20 พ.ค.59 เวลา 1500 ร.อ.เมธี พลบัติ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดผาสุกมณีจักร

เมื่อ 20 พ.ค.59 เวลา 1500 ร.อ.เมธี พลบัติ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดผาสุกมณีจักร
เมื่อ 20 พ.ค. 59 เวลา 0900 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 แก่บุตร - ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครู รร.ทบอ.กอ. ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 20 พ.ค. 59 เวลา 0900 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 แก่บุตร - ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครู รร.ทบอ.กอ. ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 17 พ.ค.59 เวลา 09.50 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหาร,ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. และมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อ 17 พ.ค.59 เวลา 09.50 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหาร,ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. และมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานจัดงานเลี้ยงและมอบเกียรติบัตรทหารดีเด่นให้แก่ พลทหารกองประจำการของหน่วยที่ปลดประจำการปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานจัดงานเลี้ยงและมอบเกียรติบัตรทหารดีเด่นให้แก่ พลทหารกองประจำการของหน่วยที่ปลดประจำการปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐น. ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพล ทหาร เข้าร่วม พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด โดยมี พ.อ.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์ รองผุ้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ภายในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐น. ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพล ทหาร เข้าร่วม พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด โดยมี พ.อ.จักรกฤษณ์ ศรีนนท์ รองผุ้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ ภายในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๓๐น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน , หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐๓๐น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอพระสุลาลัยพิมาน , หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๒ รอ. จำนวน ๖ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทภ.๑ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๒ รอ. จำนวน ๖ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทภ.๑ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน
เมื่อ 24-25,27-28 มี.ค.59 กำลังพลและครอบครัว ร.1 พัน.2 รอ. เดินทางไปพักผ่อนประจำปี 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชบุรี ตามดำริ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อ 24-25,27-28 มี.ค.59 กำลังพลและครอบครัว ร.1 พัน.2 รอ. เดินทางไปพักผ่อนประจำปี 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชบุรี ตามดำริ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 2 มี.ค.59 เวลา 1030 ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารสัญญาบัตร ร่วมกับคณะ ผบ.ร.1 รอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อ 15 มี.ค.59 เวลา 1030 ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารสัญญาบัตร ร่วมกับคณะ ผบ.ร.1 รอ. ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อย.ตส.ที่ ๒ (ร.๑ พัน.๒ รอ.) และมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกและตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อย.ตส.ที่ ๒ (ร.๑ พัน.๒ รอ.) และมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกและตรวจสอบ
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมต้อนรับ พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมต้อนรับ พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา1700 ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 59 เวลา1700 ร.1 พัน.2 รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2559 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 1030 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 1030 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อ 16 ก.พ.59 เวลา 0800 กำลังพล ร.1 พัน.2 รอ. และ ครู รร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา ผู้โชคดีจาก พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 3 วัน 2 คืน จำนวน 12 คน ถึงเกาะเจจู ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อ 16 ก.พ.59 เวลา 0800 กำลังพล ร.1 พัน.2 รอ. และ ครู รร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา ผู้โชคดีจาก พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 3 วัน 2 คืน จำนวน 12 คน ถึงเกาะเจจู ณ ประเทศเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 0700 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1พัน.2รอ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กรมสวนสนามที่ 1 ในการสวนสนามพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 จาก พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 0700 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1พัน.2รอ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กรมสวนสนามที่ 1 ในการสวนสนามพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 จาก พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.
เมื่อ 26 ม.ค.59 เวลา 11.00 พ.อ.หญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.1 รอ. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านฯ พร้อมกับมอบของเล่นเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วย โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ให้การต้อนรับ

เมื่อ 26 ม.ค.59 เวลา 11.00 พ.อ.หญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.1 รอ. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านฯ พร้อมกับมอบของเล่นเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วย โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 1450 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559
ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ใน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 1450 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ใน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะฯ ในการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว พร้อมร่วมคณะฯ ลงเรือสำรวจริมคลองลาดพร้าว ณ สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย คลองบางบัว

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะฯ ในการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว พร้อมร่วมคณะฯ ลงเรือสำรวจริมคลองลาดพร้าว ณ สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย คลองบางบัว
เมื่อ 16 ธ.ค.58 เวลา 0800 พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลปฎิบัติหน้าที่กองพันทหารนำภายในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ 16 ธ.ค.58 เวลา 0800 พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลปฎิบัติหน้าที่กองพันทหารนำภายในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๑๐ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำกำลังพลกองพันทหารนำซักซ้อมการปฎิบัติในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๐ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำกำลังพลกองพันทหารนำซักซ้อมการปฎิบัติในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำกำลังพลกองพันทหารนำซักซ้อมการปฎิบัติในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำกำลังพลกองพันทหารนำซักซ้อมการปฎิบัติในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธี ทรงตั้งสมณศักดิ์และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธี ทรงตั้งสมณศักดิ์และเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความรียบร้อย
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.58 ร.1 พัน.2 รอ. จัดพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ร.อ.อโนเชาว์ ดาราภูมิ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทน ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ.

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.58 ร.1 พัน.2 รอ. จัดพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ร.อ.อโนเชาว์ ดาราภูมิ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้แทน ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 0909 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ร่วมกับคณะ ผบ.พล.1 รอ. ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 0909 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร ร่วมกับคณะ ผบ.พล.1 รอ. ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล บริเวณลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
วันที่ 22 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 โดยมี พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ครอบครัวกำลังพล และประชาชน ณ วัดปากคลองพระอุดม ตำบลพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. ร.1 พัน.2 รอ. จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 โดยมี พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ครอบครัวกำลังพล และประชาชน ณ วัดปากคลองพระอุดม ตำบลพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 ร.1 พัน.2 รอ. จัด พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 58 ผลัดที่ 2 , ประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และเครื่องหมายครูทหารใหม่ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 ร.1 พัน.2 รอ. จัด พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 58 ผลัดที่ 2 , ประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และเครื่องหมายครูทหารใหม่ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้มอบโอวาท และแนวทางในการประพฤติตนแก่ทหารใหม่ เพื่อให้เป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
เมื่อ 050900 พ.ย.58 ชุด ชป.กร.ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับ หน่วยฝึกย่อย นศท.ร.1 พัน.2 รอ.นำ นศท.จัดกิจกรรมตามโครงการ ร.ด. จิตอาสาของ นศท.ร.1 พัน.2 รอ.และตามนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.พล.1 รอ.

เมื่อ 050900 พ.ย.58 ชุด ชป.กร.ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับ หน่วยฝึกย่อย นศท.ร.1 พัน.2 รอ.นำ นศท.จัดกิจกรรมตามโครงการ ร.ด. จิตอาสาของ นศท.ร.1 พัน.2 รอ.และตามนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.พล.1 รอ.ในการใช้นักศึกษาวิชาทหารในงานกิจการพลเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ลงพื้นชุมชนบึงพระราม 9 เขตห้วยขวาง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนพบปะประชาชน,ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ และแผนแม่บท โรดแมป คสช.( 6-4-6-4 ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาของ นศท. ได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการ และ ปชช.ในพื้นที่ตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด ของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ( ร.๑ รอ. )

เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด ของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ( ร.๑ รอ. )
เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ คุณสหัทยา แสนสืบ ภริยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ฝอ.๕ นขต.ร.๑ รอ. เข้าร่วมประชุมสาชิกชมรมแม่บ้าน พล.๑ รอ.

เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ คุณสหัทยา แสนสืบ ภริยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ฝอ.๕ นขต.ร.๑ รอ. เข้าร่วมประชุมสาชิกชมรมแม่บ้าน พล.๑ รอ. เพื่อรับทราบนโยบายของ สมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องประชุมเสนาภิมุข บก.พล.๑ รอ. โดยมี พ.อ.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.๑ รอ. เป็นประธานการประชุม
๒๓ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๘๔๙ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำหน่วยขึ้นตรง ร่วมถวายสักการะ และถวายพวงมาลา ดวงพระวิญาณองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระปิยะมหาราช

๒๓ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๘๔๙ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำหน่วยขึ้นตรง ร่วมถวายสักการะ และถวายพวงมาลา ดวงพระวิญาณองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระปิยะมหาราช ณ ศาลาประดิษฐาน พระบรมชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ต.ค.๕๘
เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระหว่าง พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตติ์ (ผบ.พล.๑ รอ. ท่านเก่า) และ พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ (ผบ.พล.๑ รอ. ท่านใหม่) พร้อมทั้งรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓๑๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓๑๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศ สูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.โดยมี พ.ต.นราภัทร วิริยา รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. , ผบ.ร้อย.และฝ่ายอำนวยการร่วมพิธี
เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา และ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา และ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ภริยา ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. คณะนายทหาร กำลังพล ครอบครัว และคณะครู นักเรียน จาก รร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ วัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
เมื่อ ๒๖๑๗๐๐ มิ.ย.๕๘ คุณแก้วเก้า ขันติรัตน์ ภริยา ผบ.ร.๑ รอ. ตรวจเยี่ยมโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อ ๒๖๑๗๐๐ มิ.ย.๕๘ คุณแก้วเก้า ขันติรัตน์ ภริยา ผบ.ร.๑ รอ. ตรวจเยี่ยมโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายในพื้นที่ของหน่วย และพบปะกับกลุ่มแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมีคุณหัสยา แสนสืบ ภริยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58 เวลา 1000 พ.ท.จกรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.มอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มิ.ย.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58 เวลา 1000 พ.ท.จกรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.มอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มิ.ย. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่เป็นตัวแทนหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต. และพลทหารที่มีฐานะยากไร้ ประจำเดือน มิ.ย.58 และเป็นปรธานในการประชุมนายทหาร นายสิบ และพลทหาร
ร.1 พัน.2 รอ.เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ร.1 พัน.2 รอ.เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่มีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ตลอด 24 ชม.
๑๖ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานพิธีบวงสรวง และเปลี่ยนผ้าศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานพิธีบวงสรวง และเปลี่ยนผ้าศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผบ.พล.๑ รอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. , กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ผู้พักอาศัย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและครัว
๑๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๘๓๐ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และภริยา ร่วมกิจกรรมพบปะแม่บ้าน และครอบครัวกำลังพล

๑๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๘๓๐ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และภริยา ร่วมกิจกรรมพบปะแม่บ้าน และครอบครัวกำลังพล เพื่อสอบถามความต้องการของครอบครัว ตลอดจนแนะนำภริยา ให้กับแม่บ้านของกำลังพลได้รับทราบ ตลอดจนมอบเครื่องบริโภคให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานชุมชนทหารเสือ มีครอบครับกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๐ คน
เมื่อ ๐๙๑๗๓๐ มิ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตฯ

เมื่อ ๐๙๑๗๓๐ มิ.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพระอัฐพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๐๔๑๖๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตหลักสี่

เมื่อ๐๔๑๖๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตหลักสี่ โดยมี -สำนักงานเขตลาดพร้าวนำโดยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว - สำนักงานเขตหลักสี่นำโดยผู้อำนวยเขตหลักสี่ - จนท.ตร.(สน.โชคชัย/สน.โคกคราม) นำโดยผู้กำกับทั้ง สน.โชคชัย และ สน.โคกคราม และคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขลาดพร้าว เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล ร.๑พัน.๒รอ.
เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

เมื่อ ๐๑๑๖๐๐ มิ.ย.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ และภริยา นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์ เสนาธิการ ร.๑ รอ. (ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล คณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา และครอบครัว ร่วมพิธี
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อ ๑๐ เม.ย. ๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และการอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวรลานอเนกประสงค์ข้าง บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.
เมื่อ ๐๒ เม.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศและจัดนายทหารเข้าเฝ้าฯ

เมื่อ ๐๒ เม.ย.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศและจัดนายทหารเข้าเฝ้าฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ.
กองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
กองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ และจัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อ ส.ค.57 พ.ท.ธีระพงษ์ ชูตินันทน์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล นายทหาร , นายสิบ, พลทหาร และครอบครัว ผู้พักอาศัย จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานเอกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.
นำนายทหารเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อ 07 ส.ค.57 ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำนายทหารเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยมี ผบ.ร.1 รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ

 

วีรชนของหน่วย

หน้า Fanpage Facebook หน่วย

ศูนย์การเรียนรู้แนะนำเว็ปไซต์

ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล ฟรี โทร 1669สายด่วน การไฟฟ้าภูมิภาค

โทร. 1129รับแจ้งเหตุน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

โทร. 1784ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

โทร. 1146สอบถามเส้นทางน้ำท่วม

โทร. 1193สอบถามเส้นทางเดิน

รถต่างจังหวัด โทร. 1490