Lt. Col. Teerapong Chutina

Commanding General


About us

In Troduce Our Project

Welcome

Glorification Video

Royal Thai Armed Forces 2013-2014

News And Events
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ ( ท่านเก่า ) กับ พ.ท.ธีระพงษ์ ชูตินันทน์ ( ท่านใหม่ ) ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะครูอาจารย์ ร.ร.ทบอ.ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบและครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภรรยา เป็นประธานในพิธี

ด้วยรักและผูกพัน ทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณให้กับน้องๆ พลทหาร รุ่นปี ๕๕ ผลัดที่ ๑ ที่จะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารดีเด่น, ประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองร้อยรักษาพระองค์ ฯ, มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ พลทหารที่ผ่านการอบรมแกนนำภาคประชาชน ในขั้นที่ ๑ และ ขั้นที่ ๒ รุ่นที่ ๑๓
ผบ.ร.๑ รอ. ตรวจเยี่ยมการฝึก ชุด ชป.นทล. ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ผบ.ร.๑ รอ. ในการตรวจเยี่ยมการฝึก ชุด ชป.นทล. เพื่อเตรียมการทดสอบแข่งขันในระดับ ทบ. ห้วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีบวงสรวง และเปลี่ยนผ้า ศาลตาลเดี่ยว ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รอง ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเปลี่ยนผ้า ศาลตาลเดี่ยว ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และกำลังพล ครอบครัว ผู้พักอาศัยภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.นำมวลชนและครอบครัวเยี่ยมชุด ชป.มวลชน

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ น. ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำมวลชนและครอบครัวเยี่ยมชุด ชป.มวลชน ตามจุดปช.มวลชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง ณ จุดปฏิบัติหน้าที่ ชุด ชป.มวลชน กรุงเทพฯ
ร.๑ พัน.๒ รอ. ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.นำมวลชนและครอบครัวเยี่ยมชุด ชป.มวลชน

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ น. ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำมวลชนและครอบครัวเยี่ยมชุด ชป.มวลชน ตามจุดปช.มวลชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ณ จุดปฏิบัติหน้าที่ ชุด ชป.มวลชน กรุงเทพฯ
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้าง บก.พัน โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีพิธีสงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล, อวยพรผู้บังคับบัญชา และมีการจัดอาหารเลี้ยงสำหรับ กำลังพล , ครอบครัว และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้กับ นายทหาร, นายสิบ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลทหารที่ยากไร้ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ผบ.พล.๑ รอ. ในการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๑๕ ผบ.ร.๑ รอ. พร้อมด้วย ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ., รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.พล.๑ รอ. ในการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้กับ นายทหาร, นายสิบ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลทหารที่ยากไร้ และกางเกงสวัสดิการพลทหาร ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.ทำการทดสอบร่างกายของกำลังพล นายทหาร นายสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภรรยา พบปะแม่บ้านและผู้พักอาศัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งจัดอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม ให้กับแม่บ้านและผู้พักอาศัยรับประทานร่วมกัน ณ ร้านค้าสวัสดิการ ร.๑ พัน.๒ รอ.
การตรวจสภาพความพร้อม มว.ปล.ฉก.๙๐๔ การฝึกหมู่ ตอน มว.

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการตรวจสภาพความพร้อม มว.ปล.ฉก.๙๐๔ การฝึกหมู่ ตอน มว. ณ สนามฝึก ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆาบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และครอบครัว, ผู้พักอาศัย ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดผาสุกมณีจักร โดยมี รองผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
การตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ร.อ.สุชาติ มูลทองสงค์ เป็นประธานในการตรวจสอบ

ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการสอบคัดเลือก ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการสอบคัดเลือก ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.และ จ.ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้กับ นายทหาร, นายสิบ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลทหารที่ยากไร้ และเงินสวัสดิการช่วยเหลือพลทหารยากไร้ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้า ฯ และกองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร ถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้า ฯพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมสวนสนาม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ปะรำพิธี ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๒๐๐ ร.๑ พัน.๒ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงอาวุธยุทโะปกรณ์ของ ทบ. ที่มีอยู่ในอัตราของหน่วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ของทหาร ในงานมีกิจกรรมจับฉลากรางวัล การเล่นเกมส์ต่างๆ การปีนหน้าผาจำลอง ณ ลานอเนกประสงค์ ภายในที่ตั้งของหน่วย
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยงรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยงรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยในงานมีการจับฉลากรางวัล และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน
การแข่งขันกีฬาแม่บ้านภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการแข่งขันกีฬาแม่บ้านภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แม่บ้าน ครอบครัว และผู้พักอาศัย ได้ออกกลังกายร่วมกัน และใฃ้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกาย ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๗

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬา และให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจกีฬาแต่ละปรเภท ตลอดจนกติกาการแข่งขัน ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการแข่งขัน
พิธีมอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายเกิดในเดือน ธันวาคม และเงินสวัสดิการกำลังพล

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ร.๑ พัน. ๒ รอ. กระทำพิธีมอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายเกิดในเดือน ธันวาคม และเงินสวัสดิการกำลังพล ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี รอง ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน

การตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และการฝึกซ้อมการสวนสนาม สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๐๐ รอง ผบ.ร.๑ รอ. (๒) พร้อมด้วย ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ., รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผบ.พล.๑ รอ.(๒) และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมสวนสนาม สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย

การตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ และการฝึกซ้อมการสวนสนาม สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.พร้อมด้วย รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ร.๑ รอ. (๒) ในการตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมสวนสนาม สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย
ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ ณ พระบรมมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต


พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศและนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ศาลาประชาสมาคม พระราชวังไกลกังวล จว.ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผบ. ร.๑พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรพร้อมกับ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นายสิบ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมาย ครู และเครื่องหมาย จปร., ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมาย ครู และเครื่องหมาย จปร., ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับ กำลังพลและครอบครัว ภายในชุมชนทหารเสือ ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พร้อมมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ, มอบเงินสวัสดิการคลอดบุตร ณ กองร้อยอวบ.ที่ ๓ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ.ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตศัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหารพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลหทารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (ร.๑ รอ.) โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีพิธีมอบวุฒิการศึกษา การศึกษานอกระบบ ให้กับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ร.๑ พัน. ๒ รอ. กระทำพิธีมอบวุฒิการศึกษา กศน. ให้กับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี รอง ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย ประจำเดือนตุลาคม เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๖ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (ร.๑ พัน.๒ รอ.)กิจกรรมเลี้ยงอาหารและดูแลเด็กเล็ก ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วย รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมเลี้ยงอาหาร และดูแลมอบความอบอุ่นแก่เด็กเล็กภายในศูนย์เด็กเล็ก ณ ศูนย์เด็กเล็ก ร.๑ พัน.๒ รอ.การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.เป็นประธาน ในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน พร้อมมอบพระผงพุทธเมตตาเสนานาถ ให้กับกำลังพล และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้กับ นายทหาร, นายสิบ จำนวน ๒๑ นาย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ คน และพลทหารที่ยากไร้ จำนวน ๑ นาย และมอบเงินสวัสดิการกำลังพลกรณีคลอดบุตร, บิดา-มารดาเสียชีวิต จำนวน ๕ นาย ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.


ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกองทหารเกียรติยศ ในงานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกองทหารเกียรติยศ ในงานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
การตรวจสอบประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการชุดตรวจ ชุดที่ ๒ การตรวจสอบประเมินผลตามนโยบายการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.ทำการทดสอบร่างกายของกำลังพล นายทหาร นายสิบ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน พร้อมกับมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้กับ นายทหาร, นายสิบ จำนวน ๒๑ นาย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ นาย และพลทหารที่ยากไร้ จำนวน ๑ นาย ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณ บก. ร.๑ พัน.๒ รอ.
กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
โครงการ "ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ"

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมกำลังพล และครอบครัว จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระราชวังดุสิต
โครงการ "ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ"

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกำลังพล ครอบครัว มวลชน นศท. และร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมกิจกรรม โครงการ “ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมี รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.เป็นประธาน ณ บริเวณสนามฝึกยุทธวิธี ร.๑ พัน.๒ รอ.กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ.ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่รอบหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบเขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดปากคลองพระอุดม, วัดสาลีโข และวัดเพลงร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๔ และ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมกับ รพ.ทหารผ่านศึก ทำการตรวจสุขภาพ กำลังพล ประจำปี ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภรรยา พบปะแม่บ้านและผู้พักอาศัย พร้อมกับมอบเงินรางวัลให้กับบุตรกำลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงใน "กีฬาเอเชียนอินดอร์ มาร์เซียลอาร์ตเกมส์" ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศเกาหลีใต้ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งจัดอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม ให้กับแม่บ้านและผู้พักอาศัยรับประทานร่วมกัน ณ ร้านค้าสวัสดิการ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนให้แก่กำลังพล, นายทหาร, นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินสวัสดิการให้กับกำลังพลที่ไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ มอบเงินสวัสดิการให้กับกำลังพลกรณี บิดาภรรยาเสียชีวิต และมอบเงินสวัสดิการให้กับพลทหารที่มีฐานะยากจน ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ ร.๑ พัน.๒ รอ.
การตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิด การเดินสวนสนามของทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิด และการเดินสวนสนามของทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ลานเอกนประสงค์ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน และมีกำลังพล , ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๗๐๐ ต้น ณ บริเวณ สนามฝึกยุทธวิธี ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี รองผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.ครอบครัวทหารเสือ สังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อห้วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ และ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยง ครอบครัวทหารเสือ สังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี จอมเทียน
พิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และครอบครัวไปประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดผาสุกมณีจักร โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

ซักซ้อมการจัดแสดงการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยของกองร้อยเฉพาะกิจ ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางอ้อ, สถานีดับเพลิงบางเขน, สถานีดับเพลิงลาดยาว, สถานีดับเพลิงบวรมงคล, เจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยันฮี, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางผลัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการซักซ้อมเพื่อเตรียมการจัดแสดงการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยของกองร้อยเฉพาะกิจ ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้ ในการประชุม ESG ครั้ง ๒ ระหว่าง ทบ.กับ ทบ.สหรัฐฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๑
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมาย ครู และเครื่องหมาย จปร., ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมาย ครู และเครื่องหมาย จปร., ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์หน้า บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภรรยา นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ ๒ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ฯ ในกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นผู้นำเข้าเฝ้าฯ ณ พลับพลาท้องสนามหลวงพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบและครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธีพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลด

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลหทารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๕ (ร.๑ รอ.) โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีด้วยรักและผูกพัน ทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณให้กับน้องๆ พลทหาร รุ่นปี ๕๔ ผลัดที่ ๑ ที่จะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับพลทหารดีเด่น
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย ประจำเดือนเมษายน เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมบริจากโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลจำนวน ๑๐ นาย ร่วมบริจาคโลหิต ณ ตึกศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการสอบคัดเลือก ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการสอบคัดเลือก ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.และ จ.ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๕๖ เวลา ๑๖๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ฯ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เม.ย.๕๖ - ๑๖ เม.ย.๕๖ ณ บริเวณฟุตบาท หน้า ร.๑ พัน.๒ รอ.
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้าง บก.พัน โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีพิธีสงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล, อวยพรผู้บังคับบัญชา และมีการจัดอาหารเลี้ยงสำหรับ กำลังพล , ครอบครัว และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
พิธีบวงสรวง และเปลี่ยนผ้า ศาลตาลเดี่ยว ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ รอง ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเปลี่ยนผ้า ศาลตาลเดี่ยว ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และภรรยา, กำลังพล ครอบครัว ผู้พักอาศัยภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภิริยา จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภิริยา จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
การตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสนามฝึกต่อต้านการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ รองผบ. ร.๑ รอ.(๒) หน.ฝยก. พล.๑ รอ. และผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ผอ.กยก.ทภ.๑ และคณะฯ ในการเดินทางตรวจเยี่ยมความคืบหน้าสนามฝึกต่อต้านการใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องของ ร.๑ รอ.(ร.๑ พัน.๒ รอ.)
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๒๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ชุมชนรอบค่าย จากเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าหลังห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้ป่ากกในพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ และอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนประมาณ ๑๕ เมตร หน่วยได้นำกำลังพลจำนวน ๑ ชป. (น.๓ ส.๑๐ พ.๒๐) รวม ๓๓ นาย พร้อมรถน้ำจำนวน ๒ คัน ออกให้ความช่วยเหลือร่วมกับดับเพลิงสำนักงานเขตหลักสี่และดับเพลิงอัมรินทร์ในการฉีกน้ำดับเพลิงและสกัดไม่ให้เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน ซึ่งการปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.

ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ ๓ทดสอบร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ.ทำการทดสอบร่างกายของกำลังพล นายทหาร นายสิบ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆาบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และครอบครัว, ผู้พักอาศัย ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดผาสุกมณีจักร โดยมี รองผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๑ ตรวจเยี่ยมโครงการหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ รอ. พร้อมภิริยาและ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมภิริยา, คณะชมรมแม่บ้านกองพันทหารเสือให้การต้อนรับ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๑ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และโครงการบริหารจัดการขยะของหน่วย
ผบ.ร.๑ รอ. พบปะและให้โอวาทกับกำลังพลชุด ชป.นทล.

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ร.๑ รอ. ได้กรุณาเดินทางมาพบปะและให้โอวาทกับกำลังพลชุด ชป.นทล. ซึ่งเป็นตัวแทนของ ร.๑ รอ. ก่อนจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมใน ร.๓๑ รอ. จว.ลพบุรี ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในระดับทบ. ต่อไป
การตรวจความพร้อมรบหน่วยทหารขนาดเล็ก ก่อนออกทำการฝึกนอกที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจความพร้อมรบหน่วยทหารขนาดเล็ก ก่อนออกทำการฝึกนอกที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามหน้า บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมีผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการตรวจสอบ
การตรวจความพร้อมรบ ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจความพร้อมรบ ก่อนออกทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามหน้า บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมีผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการตรวจสอบ
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ ,เงินสวัสดิการผู้ป่วย นอน ร.พ. ณ กองร้อย สสก. ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ. ร๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ รองผบ. ร.๑ (๒) ในการเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองกองร้อยภายในที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ น. ผบ. ร๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ รองผบ. ร.๑ (๒) ในการเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเป็นหน่วยกองกองร้อยภายในที่ตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการฝึก และมอบนโยบายการฝึก ให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลการสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่ง ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ บก.ทบ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้สนับสนุนกำลังพลช่วยซ่อมบ้านเรือน ณ ชุมชนคลองมะนาว เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้สนับสนุนกำลังพลช่วยซ่อมบ้านเรือน เปลี่ยนพนังบ้านสังกะสีและฝาไม้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยวัสดุที่เปลี่ยนเป็นของเจ้าของบ้านเอง ณ ชุมชนคลองมะนาว เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน จากเหตุน้ำท่วมขัง บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้า ร.๑ พัน.๒ รอ. เนื่องจากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน และมีระดับน้ำสูงประมาณ ๖๐ ซ.ม.

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ออกจากบริเวณถนน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรข้ามถนน จากเหตุน้ำท่วมขัง บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้า ร.๑ พัน.๒ รอ. เนื่องจากเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังโดยมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ ๖๐ ซ.ม.
ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การสนับสนุนที่พัก, ที่ฝึกอบรมและวิทยากร/ครูฝึก ให้กับโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในการฝึกและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การสนับสนุนที่พัก, ที่ฝึกอบรมและวิทยากร/ครูฝึก ให้กับโรงเรียนการเคหะท่าทราย ในการฝึกและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๓๐ คน ณ สนามฝึกภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมสวนสนาม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ปะรำพิธี ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐ - ๑๒๐๐ ร.๑ พัน.๒ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงอาวุธยุทโะปกรณ์ของ ทบ. ที่มีอยู่ในอัตราของหน่วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ของทหาร ในงานมีกิจกรรมจับฉลากรางวัล การเล่นเกมส์ต่างๆ การปีนหน้าผาจำลอง ณ ลานอเนกประสงค์ ภายในที่ตั้งของหน่วย
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นาย สิบ และกำลังพล ร่วมฝึกซักซ้อมสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นายสิบ และกำลังพล ร่วมฝึกซักซ้อมสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ให้แก่กำลังพล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยมวลชนชมรมพิทักษ์สถาบันฯ เขตบางพลัด ร่วมวางพานพุ่มถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยมวลชนชมรมพิทักษ์สถาบันฯ เขตบางพลัด ร่วมวางพานพุ่มถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราชร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือด ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตึก ๑ ชั้น ๒ และอาคารสมเด็จพระเทพฯพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวก ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๕ - ๓ ม.ค. ๕๖ ณ บริเวณฟุตบาท หน้า ร.๑ พัน.๒ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยในงานมีการจับฉลากรางวัล และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในงาน
การแข่งขันกีฬาแม่บ้านภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๗๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการแข่งขันกีฬาแม่บ้านภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แม่บ้าน ครอบครัว และผู้พักอาศัย ได้ออกกลังกายร่วมกัน และใฃ้เวลาว่างเพื่อการออกกำลังกาย ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการแข่งขัน
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานธรรม ณ.๑ รอ.
การแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๕

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่ีอเป็นการส่งเสริมความสามารถในด้านกีฬา และให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจกีฬาแต่ละปรเภท ตลอดจนกติกาการแข่งขัน ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการแข่งขันซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ร่วมซักซ้อมสาธิตหมู่ธง, หมู่แตร, ท่ากระปี่นายทหาร ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ และรถเข็นผู้ป่วย ให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ ณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ และรถเข็นผู้ป่วย ให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการ ณ ชุมชนพัฒนา ซอย 79 เขตบางพลัด กรุงเทพฯผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารว่องวานิช ชั้น ๒ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หน่วยฝึก ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ. ประเมินผลภายใน การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและแถวชิด/คุณลักษณะของหน่วยฝึก

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ หน่วยฝึก ฯ ร.๑ พัน.๒ รอ. ประเมินผลภายใน การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและแถวชิด/คุณลักษณะของหน่วยฝึก ฯ ณ บริเวณสนามหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินสวัสดิการค่าคลอดบุตร ให้แก่กำลังพล ฯ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ และมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินสวัสดิการค่าคลอดบุตร ให้กับกำลังพลที่มีบุตรเกิดใหม่ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๓๐ ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ร.๑ พัน.๑ รอ.
ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายวัตถุโบราณ/งานในหน้าที่ทหารมหาดเล็กฯ เพื่อต้อนรับ คณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไน และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยเยี่ยมชมกิจการของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐ คณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรูไน และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ ร.๑ รอ.การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘๐๐ ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธาน มอบถ้วยรางวัลกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การยิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ณ แหล่งสมาคม ร.๑ พัน.๒ รอ.
ประชุมประจำเดือน ร.๑ รอ. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในการประชุมสัญจรประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ของ นขต.บก.ร.๑ รอ. และ นตร.ร.๑ รอ. และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลนายสิบดีเด่น รวมทั้งปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาจำนวน 100 ตัว ณ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ ร.๑ พัน.๒ รอ.

ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้ารับเสร็จฯ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔๐๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารเข้าเฝ้ารับเสร็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในการเสร็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พระบรมนุสาวรีย์ รัฃกาลที่ ๗ หน้าตึกรัฐสภาพระราชวังดุสิต
การตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ ผบ.พัน.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการตรวจสอบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
กิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรพร้อมกับ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันที่ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นายสิบ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
กิจกรรม " ราชวิถีน้อมใจเทิดไท้จักรีวงศ์ ธันวาคม ๒๕๕๕ " เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ครอบครัว และมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม " ราชวิถีน้อมใจเทิดไท้จักรีวงศ์ ธันวาคม ๒๕๕๕ " ณ บริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ( ด้านถนนราชวิถี ) โดยในกิจกรรมมีการร่วมใส่บาตร ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมโดย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมกับกำลังพล ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยมาแต่โบราณ การอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ให้ลูกหลานยึดถือสืบทอดต่อไป จึงกำหนดให้มีการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้แก่กำลังพล ฯ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมอบของขวัญวันเกิดประจำเดือน ให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ภายใน กรมทหารราบที่๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.๑ พัน.๒ รอ.
รอง ผบ. พล.๑ รอ. และ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำวันอาทิตย

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รอง ผบ. พล.๑ รอ. และ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร ประจำวันอาทิตย์ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำสิ่งของบริจาคของช่วยผู้ยากไร้ มอบแก่ผู้ยากไร้ ณ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำสิ่งของบริจาคของช่วยผู้ยากไร้ มอบแก่ผู้ยากไร้ ณ ชุมชนพัฒนา ซอย 79 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารและกำลังพล ฝึกซักซ้อมสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙๐๐ - ๑๕๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารและกำลังพล ฝึกซักซ้อมสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ ร.๑๑ รอ.

ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตสัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดปากคลองพระอุ้ม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตสัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดปากคลองพระอุ้ม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ขตพระนคร กรุงเทพฯ
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม ขตพระนคร กรุงเทพฯ
ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯนิทรรศการ ASEAN

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา จัดนิทรรศการ Asean โดยมี ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ และเยี่ยมชมงานนิทรรศการ ภายในงาน ณ ชุมชนทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลด

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดปลดของพลหทารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๓ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ (ร.๑ รอ.) โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีอำลา ทหารเสือ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณให้กับน้องๆ พลทหาร รุ่นปี ๕๓ ผลัดที่ ๒ ที่จะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงนโบาย ,ข่าวสาร และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ และประกอบพิธีบวงสรวงฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ และประกอบพิธีบวงสรวงฯ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ.ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร เป็นประธานในการปล่อยปลาตามโครงการ ๒๕๕๕ มหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร เป็นประธานในการปล่อยปลาตามโครงการ ๒๕๕๕ มหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลายี่สกพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐ โดยมี รอง ผบ.พล.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนนายทหารหนึ่งนาย เป็นวิทยากร อบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับหลักสูตรพัฒนาแกนนำภาคประชาชนขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนนายทหารหนึ่งนาย เป็นวิทยากร (ร.อ. อำพล ใหม่อินทร์)อบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับหลักสูตรพัฒนาแกนนำภาคประชาชนขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐
พิธีปิด และมอบใบประกาศ ฯ โครงการเข้าค่ายฝึกระเบียบ วินัย นร.ร.ร.ราชวินิตบางเขน

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ พิธีปิด และมอบใบประกาศ ฯ โครงการเข้าค่ายฝึกระเบียบ วินัย นร.ร.ร.ราชวินิตบางเขน จำนวน นร.เข้ารับการอบรม ๗๙ คน โดยมี ร.อ.นราภัทร วิริยา เป็นประธานร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพล ส.,พ. จำนวน ๒๕ นาย เข้ารับการฝึก Unit School การขับเรือหางยาว เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วม

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพล ส.,พ. จำนวน ๒๕ นาย เข้ารับการฝึก Unit School การขับเรือหางยาว ณ สระน้ำ หน้ากองร้อย.สสช. เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมผบ.มว.ชป.เตรียมพร้อม รวมชี้แจงการปฏิบัติของกำลังพล เตรียมรับสถานการณ์ประจำวัน

วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ผบ.มว.ชป.เตรียมพร้อม รวมชี้แจงการปฏิบัติของกำลังพล เตรียมรับสถานการณ์ประจำวันผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ร่วมพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ. ร.๑ รอ. ณ ร.๑ รอ.

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ร่วมพิธี
รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ. ร.๑ รอ. ณ ร.๑ รอ.ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ร่วมพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ. พล ๑ รอ. ณ ร.๑ รอ.

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพล ร่วมพิธี
รับ – ส่ง หน้าที่ ผบ. พล ๑ รอ. ณ ร.๑ รอ.การตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย ประจำเดือน ก.ย.๕๕ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ ผบ.พัน.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในการตรวจสอบร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนกำลังพลให้กับ ศบภ. เทพาพิทักษ์ ในการให้ความช่วยเหลือรับสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนกำลังพลให้กับ ศบภ. เทพาพิทักษ์ ในการให้ความช่วยเหลือรับสิ่งของบริจาค จากประชาชน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า สาขา รัตนาธิเบศร์ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมกับกำลังพลและครอบครัว ทำบุญ บก. ร.๑ พัน.๒ รอ. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน.๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมกับกำลังพลและครอบครัว ทำบุญ บก. ร.๑ พัน.๒ รอ. ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำ นายทหารเข้าเฝ้าฯ และจัดทหารกองเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธี ฯ เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำ นายทหารเข้าเฝ้าฯ และจัดทหารกองเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธี ฯ เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนกำลังพลร่วมกับเขตบางพลัด ในการเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันพื้นที่บริเวณแขวงบางบำหรุ เขตติดต่อ อ.บางกรวย จว.นนทบุรี

เมื่อ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ร.๑ พัน.๒ รอ. สนับสนุนกำลังพลร่วมกับเขตบางพลัด ในการเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันพื้นที่บริเวณแขวงบางบำหรุ เขตติดต่อ อ.บางกรวย จว.นนทบุรี เพื่อรองรับแผนการปล่อยน้ำ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ตามนโยบายของคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการซักซ้อมเตรียมกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ทำการซักซ้อมเตรียมกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของหน่วยเหนือผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้พบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยภายในหน่วยเพื่อ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วย

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้พบปะครอบครัวและผู้พักอาศัยภายในหน่วยเพื่อ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยและนโยบายของหน่วยเหนือ ตลอดจนพบปะพัฒนาสัมพันธ์บริเวณบ้านพักอาศัย และได้มอบเสื้อและของรางวัลให้กับกลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ซึ่งพระราชทานให้กับ กำลังพล ร้อย.CAT ๙๐๔ พล.๑ รอ. โดยมี ร.อ.มาฆฤกษ์ คูสำราญ เป็นผู้รับโดยส่วนรวม ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.

ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสภาพความพร้อมรบหมู่ ตอน หมวด วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ การตรวจสภาพความพร้อมรบหมู่ ตอน หมวด ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ต.ปกรณ์กิตติ์ คง-ประดิษฐ์ธร รอง ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหาร นายสิบ พลทหาร ครอบครัวและผู้พักอาศัย ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณ หน้า บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.

การตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกล
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ การตรวจสภาพความพร้อมรบและการเดินทางไกล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปรมาภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ร.๑พัน.๒ รอ. เข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนไกรอำนวยวิทยา ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕

การฝึกเตรียมการของกำลังพลเพื่อเข้ารับการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ

ร.๑พัน.๒ รอ.การฝึกเตรียมการของกำลังพลเพื่อเข้ารับการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ณ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕

พบปะพัฒนาสัมพันธ์และกิจกรรมข้าวหม้อเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๕ ร.๑ พัน.๒ รอ. ดำเนินกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์และกิจกิจกรรมข้าวหม้อเดียวกัน โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. , รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และ ฝอ. , ผบ.หน่วย ร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์งานของหน่วย และกิจกรรมที่หน่วยกำลังดำเนินการ งานของหน่วยในอนาคต ให้กับครอบครัวแม่บ้านได้รับทราบ ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับแม่บ้าน ณ ชุมชนทหารเสือ ร.๑ พัน.๒ รอ.

การฝึกครูฝึกของหน่วย ในเรื่องเครื่องกีดขวาง

การฝึกครูฝึกของหน่วยในเรื่องเครื่องกีดขวาง เพื่อเตรียมการให้กับกำลังพลกองกำกับการตำรวจจราจร ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐

กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๕๕ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหาร , นายสิบ และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

Fanpage Facebook