กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ

ท่องเที่ยวในหน่วยทหารแผนที่ ร.๑ พัน.๒ รอ.